Wåhlin Entreprenad AB  WÅHLIN ENTREPRENAD  DOT  UPPDRAG/KUNDER  DOT  KONTAKT

Vi har heta arbeten och tillstånd från arbetsmiljöverket för att utföra asbestsanering. Utbildningar enligt AFS 2006:1. Vi är verksamma i mellansverige.Kontor i Strömsbruk Hälsingland & Sandviken Gävleborg


Wåhlin Entreprenad AB
Besöksadress:Förrådsgatan 3
811 40 Sandviken & Hudiksvallsvägen 20 824 95 Strömsbruk

Tel:Mikael Jansson 070-2246359 E:post micke.j@wahlins.com Osmo Viikki 0730-356119 E:post osmo@wahlins.com
Tel: 026-253995


Betonghåltagning - Betongsågning - Bilning - Asbestsanering - Byggservice - Lokalvård - Montagearbeten -Grävservice - Traktorgrävare - Minigrävare - Dräneringsarbeten - Snöröjning - Rivning värmepannor - Sanering oljecisterner - Pcb fogsaneringar-Plattsättning Våtrum BKR Behöriga


This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional
webmaster aipedesign