Wåhlin Entreprenad AB  WÅHLIN ENTREPRENAD  DOT  UPPDRAG/KUNDER  DOT  KONTAKT

Vi utför:

Betonghåltagning/sågning/bilning
Industrigolvbeläggning
Asbestsanering
Rivning
Byggservice
Lokalvård
Montagearbeten
Grävservice-traktorgrävare/minigrävare
Dräneringsarbeten
Snöröjning
Lastmaskin Volvo L90e och Ljungby 10
Rivning värmepannor och oljecisterner
Pcb fogsaneringar

Asbestsanering

Asbestsanering enligt arbetsmiljöverkets
riktlinjer och bestämmelser.

Väggsågning betong.Väggsågning betong.

Väggsågning betong.

Sanering och demontering av oljecistern

Golvsåg

Golvsåg - för sågning av hiss schakt, trappor
och golvrännor för tex. avlopp.

Betonghåltagning/borrning

Betonghåltagning/borrning 22-500 mm.

Sanering och demontering av oljecistern

Sanering och demontering av oljecistern